Feestelijk jubileumconcert, met Francis van Broekhuizen, oktober 2022

Radiointerview voor Cultuur071 over het Magnificat concert, oktober 2022

Inspirerende Masterclass van John Rutter, september 2022

Inspirerende Masterclass met John Rutter, september 2022

Enthousiaste zangers bij Capella Vocale. oktober 2021

Een warm applaus na 'Als 't licht wordt', het eerste concert na corona, oktober 2021

Zingen op 1,5m afstand, het kan! Oktober 2021

Optreden in de MMM-serie in Wassenaar, januari 2020

Monique in actie bij het Requiem van Duruflé, 2019

Duruflé's Requiem zingen naast het orgel van de Leidse Hartebrugkerk (solist Marie Anne Jacobs, organist Chris de Graaf), november 2019

Masterclass olv Peter Dijkstra bij koorschool Delft, oktober 2018

Fotoshoot voor het concert, 2017

'Unter deinem Schirmen', concert 2018 in Vredeskerk, Leiden

Projectkoor voor het lustrum 'Gloria' in 2016

Repetitiedag 2016 voor het Gloria project

Lustrumconcert 'Gloria' 2016,
premiere van het lied 'Nu',
compositie van Emma Brown

KZVO concert in verzorgings huis

Repetitiedag 2014

'Bach bloeit', concert 2013

Studieweekend 2011, Schoorl